Gudstjenesten er vår faste ukentlige hovedsamling, søndag kl 11:00

 

Gudstjenesten i Baptistkirken har flere formål:

- Samlingspunkt på tvers av generasjoner og nasjonalitet

- Felless bekjennelse av troen på Jesus Kristus.

- Et møtested hvor nye mennesker kan få et innblikk i fellesskapet vårt.

- Møte Gud i tilbedelse, forbønn, forkynnelse og nattverd.

- Dele våre gudserfaringer med hverandre gjennom vitnesbyrd.

- Barna våre får opplæring i troen og fellesskap med hverandre på søndagsskolen.

 

 

Hva er typisk for Gudstjenester i Baptistkirken?

- Baptistkirken er en flergenerasjonsmenighet

- Musikk, forkynnelse, bønn og kirkelige handlinger

- Blanding av "nytt og gammelt" i musikk og sanger.

- Barna er sammen med i møtesalen de første 20-30 minuttene.

- Varer 60-80 minutter. Talen/forkynnelsen utgjør 20-30 minutter.

- Lett uformell og personlig stil.

- Normalt besøk hos oss er ca 60 voksne og 25 barn.

 

 

Ulike typer Gudstjenester

Vi har i utgangspunktet to ulike typer Gudstjenester i Baptistkirken:

 

1. Gudstjeneste og søndagsskole

- Den tradisjonelle flergenerasjons-gudstjenesten med søndagsskole.

- Søndagsskolen følger skoleruta og har fri i skolens ferier.

- Når det ikke er søndagsskole pleier vi å ha det vi kaller "Ferieklubben"

- Ferieklubben er en aktivitetsbasert samling for barna med en liten andakt.

 

2. Alle sammen gudstjeneste

- "Alle sammen" er et konsept som favner  alle generasjonene.

- Disse samlingene varer normalt i ca 45-55 minutter.

- Samlingen inneholder musikk, drama, film, andakt, konkurranser og mye humor.


 

 

DSC_0288
Panda-og-Ellie

Fellessamling i søndagsskolen

Alle sammen maskotene våre

DSC_0336

Fellesskap i kafeen etter møtet

Powered by Zedity