Kategorier

Strategi

Med Guds kall, våre verdier og hensiktene som bakteppe, har vi utformet en enkel strategi for hvordan vi ønsker å gjøre nye mennesker til disipler.

I avsnittet om verdier har vi allerede sagt noe om vår strategiske tenkning i følgende punkter:

  1. Få troverdighet ved å tjene mennesker
  2. Øke vårt nettverk ved å knytte relasjoner
  3. Bygge vennskap av våre relasjoner
  4. Dele Evangeliet med våre venner
  5. Gjøre disipler av dem
  6. Utruste dem til å bli ledere

Når vi setter dette sammen med hensiktstenkningen, får vi et enkelt ord som oppsummerer fire enkle punkter for hvordan vi ønsker å gjøre disipler. Vi kaller den:

«FETT» strategien
Vi ønsker å gjøre disipler ved å;

F: Gi mennesker vennskap og del i fellesskapet
E: Dele Evangeliet med våre venner
T: Bringe dem inn i tilbedelsen av Jesus Kristus
T: Lære dem å tjene for å utbre Guds Rike