Kategorier

Hensikt

Rick Warrens bok «Purpose Driven Church» oversatt til «Målrettet menighet» på norsk, lanserer tanken om at menigheten har fem hensikter.

  • Evangelisering
  • Tilbedelse
  • Fellesskap
  • Disippelskap
  • Tjeneste

Disse danner også rammeverket rund hvordan vi tenker menighet. Vi velger allikevel å fokusere på at menigheten strengt tatt bare har en hensikt:

å gjøre disipler

Menighet handler om å gjøre alle slags mennesker til disipler av Jesus. Misjon handler om å gjøre nye folkeslag til disipler av Jesus.

Det handler om å være en disippel og om å gjøre disipler!

  • Det handler om å leve i fellesskap med Jesus og hverandre.
  • Det handler om evangelisering i de relasjoner og nettverk vi bygger
  • Det handler om å komme inn i tilbedelse selvstendig og i menigheten
  • Det handler om å vokse inn i tjeneste for Gud og våre medmennesker