Kategorier

Visjon

visioneyeVisjon er blitt et motebegrep, men det er et bibelsk prinsipp. Visjon er å se! Det er å se et levende bilde av det Gud kaller oss til å bygge.Vi har satt ord på det vi tror Gud har kalt oss til, og det er visjonen vår:

Vi ser en sterk og voksende menighet på Sandnes; av disipler som er overgitt til Jesus og hverandre, som sammen utrustes og tjener i et forpliktende fellesskap, for å utbre Guds Rike.

Vi ser en menighet som tjener og preger samfunnet; Som i handling og ord lever ut Evangeliet, ved å være medmennesker, ved å tilby et godt og relevant tilbud til barn og ungdom og ved å dekke behov hos enkeltmennesker og i bydelen.

Vi ser en menighet som forandrer verden; ved å gi midler til bistand og misjon, og ved å utruste og sende arbeidere til misjon og menighetsplanting.

Motto:

For å lettere huske det sentrale i visjonen har vi laget et motto som oppsummerer den:

Nær Jesus,
nær mennesker:
For å utbre Guds Rike.