Kategorier

Søndagsskolen

– et tilbud for barn mellom 0 og 13 år.

Vi samles til Gudstjeneste kl. 11.00 og går i grupper etter ca. 1/2 time, og avslutter med fellessamling fra ca. 12.10 -12.30.Når søndagsskolen er ferdig kl 12.30, henter foreldrene barna nede,
dersom møtet oppe ennå ikke er ferdig. Barn under 3 år kan være med i fellessamlingen, sammen med en voksen.For 0-3 åringene har vi ikke en egen klasse. De kan være med i fellessamling sammen med en voksen, ellers bruker denne aldersgruppe aktivitetsrommet i kjelleren i kirka til fri lek.