Konfirmasjon 2019/2020

Konfirmasjon i baptistkirken

Konfirmasjon i baptistkirken er et samarbeid mellom de ulike baptistmenighetene i området. Alle samlinger er felles med de ulike menigheten. Det er ingen krav til tro eller dåp ved konfirmasjon i baptistkirken. Vi ber om respekt for vår tro samtidig som vi respekterer konfirmantens tro.  Datooversikt blir gitt på første samling på høsten.

Konfirmansjon i baptistkirken har som mål:

 • Gi grunnleggende forståelse av den treenige Gud.
 • Et møte med kristen praksis med mulighet for deltakelse.
 • Forståelse for, og opplevelse av, grunnleggende kristne verdier og etiske normer.
 • Relevant og praktisk undervisning.
 • En plass for spørsmål og undring.

Lokale samlinger:

 • En i måneden
 • Tirsdager kl.1800-1930.
 • Sted: Sandnes, Stavanger, Ålgård
 • Undervisning, mat og sosialt

Turer:

 • Bli-kjent-tur/misjonstur til Oslo i skolens høstferie
 • Konfirmantleir på Vegårshei felles med sørlandet, østlandet og vestlandet.

Tema:

 • Gud, Jesus, Den Hellige Ånd.
 • Bibel, menighet, misjon og diakoni, en ny verden(eskatologi), en synlig tro.
 • Alkohol, mobbing, selvbilde og identitet, kjærlighet og seksualitet,
 • Religionsfrihet/tverreligiøst samfunn

Dato for avslutningsgudstjenesten på Sandnes:

3 mai 2020

Pris: 3.900 kr

Inkluderer alt av reiser, leirer og undervisning.

Påmelding via lenken:

https://goo.gl/forms/EhoI59wtlixxglKk1