Giverkontoer menigheten

_

Nå inntil 50.000,- 

pr år, pr skatteyter