Kategorier
Nyheter

Hjelp til å bli en sunn menighet

I naturen kan vi se mange mønster for hvordan livet utfolder seg. En av disse mekanismene er at det som er friskt og sunt vokser, det er bare sånn naturen er. Dersom noe ikke lenger vokser og utvikler seg, vet vi at det er noe galt.

Dette prinsippet gjelder også menigheter. Sunne menigheter vokser! Dersom vi ikke vokser er det fordi det er noe i veien, noe som hindrer vekst.

I naturen kan vi se mange mønster for hvordan livet utfolder seg. En av disse mekanismene er at det som er friskt og sunt vokser, det er bare sånn naturen er. Dersom noe ikke lenger vokser og utvikler seg, vet vi at det er noe galt.

Dette prinsippet gjelder også menigheter. Sunne menigheter vokser! Dersom vi ikke vokser er det fordi det er noe i veien, noe som hindrer vekst. K-vekst er en organisasjon som jobber med noe som kalles Naturlig menighetsutvikling, her finnes det en rekke hjelpemidler som menigheter kan bruke for å bli sunnere

Gjennom de to neste virkeårene, vil vi bruke disse redskapene og K-vekst aktivt for å finne ut hva våre minimumsfaktorer er. Videre ønsker vi å finne ut hva som hindrer sunn vekst i vårt fellesskap. Neste skrittet er å lage og gjennomføre tiltak som kan gjør slik at vi kan bli sunnere og bli en frisk og voksende menighet.

Vekst handler ikke mest om kvantitet og antall, den viktigste veksten handler om å vokse i kvalitet. Men heldigvis er det sånn at dersom vi er sunne, friske og har kvalitet, da vil vi også mest sannsynlig få en tallmessig vekst.

For å sikre at vi får fremdrift i denne prosessen har vi valgt å inngå et samarbeid med en menighetskonsulent. Han vil komme inn med friske øyne og hjelpe oss i prosessen med å gjenkjenne og gjøre noe med det som hindrer en god utvikling i fellesskapet vårt. Konsulenten som vi skal jobbe med heter Olav Garcia De Presno og har vært prest i Storsalen i Oslo i mange år, og driver nå med menighetsveiledning i både norge og utlandet. Olav er en varm og engasjert person som har et stort hjerte for det han driver med. Vi tror dette vil bli et meget hyggelig bekjentskap og et fruktbart samarbeid.

Naturlig menighetsutvikling er ikke noe som menighetsrådet og ledelsen skal drive med, det er noe som ideelt sett berører og engasjerer store deler av fellesskapet vårt.K-vekst er en organisasjon som jobber med noe som kalles Naturlig menighetsutvikling, her finnes det en rekke hjelpemidler som menigheter kan bruke for å bli sunnere

Gjennom de to neste virkeårene, vil vi bruke disse redskapene og K-vekst aktivt for å finne ut hva våre minimumsfaktorer er. Videre ønsker vi å finne ut hva som hindrer sunn vekst i vårt fellesskap. Neste skrittet er å lage og gjennomføre tiltak som kan gjør slik at vi kan bli sunnere og bli en frisk og voksende menighet.

Vekst handler ikke mest om kvantitet og antall, den viktigste veksten handler om å vokse i kvalitet. Men heldigvis er det sånn at dersom vi er sunne, friske og har kvalitet, da vil vi også mest sannsynlig få en tallmessig vekst.

For å sikre at vi får fremdrift i denne prosessen har vi valgt å inngå et samarbeid med en menighetskonsulent. Han vil komme inn med friske øyne og hjelpe oss i prosessen med å gjenkjenne og gjøre noe med det som hindrer en god utvikling i fellesskapet vårt. Konsulenten som vi skal jobbe med heter Olav Garcia De Presno og har vært prest i Storsalen i Oslo i mange år, og driver nå med menighetsveiledning i både norge og utlandet. Olav er en varm og engasjert person som har et stort hjerte for det han driver med. Vi tror dette vil bli et meget hyggelig bekjentskap og et fruktbart samarbeid.

Naturlig menighetsutvikling er ikke noe som menighetsrådet og ledelsen skal drive med, det er noe som ideelt sett berører og engasjerer store deler av fellesskapet vårt.