Image

Verdier

 

Hvordan skal vi nå målet?

Få troverdighet ved å tjene mennesker

Øke vårt nettverk ved å knytte relasjoner

Bygge vennskap av våre relasjoner

Dele Evangeliet med våre venner

Gjøre disipler av dem

Utruste dem til å bli ledere

Hvilke verdier gjenspeiler dette?

Gavmildhet

Gjestfrihet

Vennskap

Guds nåde

Guds Ord og bønn

Den Hellige Ånd