Image

Super-VIPS 4-7. kl.

Vi er de eldste på søndagsskolen

Vi tar opp forskjellige temaer, diskuterer og samtaler gjerne.

Ledere høsten 2014 er:

Evye Njærheim

Kristin Gjersdal

Det kan hende at vi vil få besøk av pastoren eller andre som har en andakt for oss. 

VIPS er engelsk og står for: Very Important Persons Society,

på norsk betyr det: Veldig Viktige Personers Klubb

Vi er Super Viktige for Gud !

               

                                                 Super VIPS’erne har samlinger i salen i kjelleren, og slik ser den ut.