Image

Lukas 2:41-52 – Du kan ikke lenger leve på dine foreldres tro! (Sten Sørensen)

[podlove-episode-web-player publisher="3362" post_id="3362"]

Sten Sørensen taler over Lukas 2,41-52. Jesus i tempelet som 12 åring: Han kan ikke lenger leve på Josef og Marias tro. Han bekjenner troen på og tilhørigheten til sin himmelske Far. (Opptaket ble satt litt sent igang, dermed mistet vi lesningen av de første versene teksten. Les gjerne teksten i sin helhet før du hører talen.) Del 5 i serien fra Lukas evangelium.