Image

Lukas 9:37-50 – Jesus lærer disiplene hva det vil si å være stor (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="3770" post_id="3770"]

Søndag 31. januar 2016: Jesus kommer ned fra fjellet ettert å ha blitt herliggjort for øynene på Peter, Jakob og Johannes. Han må drive ut en demon som disiplene ikke klarte å drive ut. Disiplene tenker på hvem av dem som er størst. Jesus må gi dem en leksjon om hva det vil si å være stor. Johannes vil stoppe en som driver ut demoner i Jesu navn, men som ikke er i disippelflokken. Jesus forteller at de som ikke er mot dem er med dem.