Image

Lukas 9:23-36 – Disippelskap koster, men du får se Guds Rike (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="3760" post_id="3760"]

Søndag 17. januar 2016: Dette er teksten som følger etter at Peter kommer med sin kjente bekjennelse. Jesus utfordrer dem radikalt på hva det vil koste å være en disippel. Åtte dager senere tar han med seg Peter, Jakob og Johannes og de får se ham herliggjort sammen med Moses og Elia. De får et bevis på at han er Messias og at det er verdt å gi livet sitt for ham.