Image

Lukas 8:26-39 – Den besatte i Gerasener-landet (Jøran Oseland)

[podlove-episode-web-player publisher="3740" post_id="3740"]

Søndag 15 november 2015: Jesus befrir en besatt mann. Men det skjer noe merkelige, han inngår i en dialog med demonen og de får lov til å gå inn i en griseflokk som satte utfor et stup. Folket i området blir skremt og trygler Jesus om å forlate dem.