Image

Lukas 7:18-35 – Å vente på og å gjenkjenne Guds Rike (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="3666" post_id="3666"]

Denne teksten forteller mye om forholdet mellom Johannes og Jesus. Her sender den fengslede Johannes to av sine disipler til Jesus for å spørre ham om han faktisk er Messias. Jesus svarer ved å be dem fortelle det de observerer: tegnene på at Guds Rike er når og at de gode nyhetene forkynnes for fattige. Venter vi på Guds løfter? Klarer vi å gjenkjenne tengnene på Guds Rikes nærvær.