Image

Lukas 6:27-36 – Elsk deres fiender, vær barmhjertige! (Jan Torland)

[podlove-episode-web-player publisher="3641" post_id="3641"]

Jesus er fortsatt i sin radikale slettepreken og han utfordrer sine disipler og også oss på å utøve barmhjetighet og ikke søke hevn.