Image

Lukas 6:1-11 – Jesus, de skriftlærde og sabbaten (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="3551" post_id="3551"]

Vi er kommet til preken nr 20 fra Lukas. I dagens tekst leser vi om to konfrontasjoner mellom Jesus og de skriftlærde og fariseerne når det gjelder hvordan en skal overholde sabbaten. Jesus fokuserer ikke på hva som er forbudt på sabbaten, men hva som er påbudt. Vi snakker også litt om vår søndag: Praktiserer helligdag eller hviledag? Hvordan bør vi bruke våre helligdager?