Image

Lukas 5:27-32 – Jesus kaller tolleren Levi (Henrik Bjørshol)

[podlove-episode-web-player publisher="3520" post_id="3520"]

Vi er i lukas 5:27-32. Jesus treffer tolleren Levi i tollboden. Når Jesus kaller ham, velger Levi umiddelbart å følge ham og forlater alt. Han arrangerer en fest der det blir en konfrontasjon med de skriftlærde og farriseerne.