Image

Lukas 18:1-14 – Å holde ut i bønn med rett innstilling. (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="3719" post_id="3719"]

Jesus forteller lignelsen om Enken og dommeren og forteller om tolleren og fariseeren som kom til tempelet for å be. Han underviser om bønn. Om å holde ut i bønn og om å be med en rett innstilling; en holdning av ydmykhet innfor Gud.