Image

Lukas 12:4-12 – Frykt ikke dem som kan slå ihjel kroppen (Kjell A. Nielsen)

[podlove-episode-web-player publisher="4154" post_id="4154"]

Søndag 3. juli 2016: Tusener av mennesker stimler sammen for å høre Jesus forkynne. Han kommer med sterke advarsler til folket om å passe seg for fariseernes surdeig. Han advarer også mot å frykte dem som kan slå dem ihjel. Det er viktigere å frykte han som kan gi dem evig dom eller evig liv.