Image

Lukas 11:37-12:3 – Ve ropene over fariseerne (Kjell A. Nielsen)

[podlove-episode-web-player publisher="4151" post_id="4151"]

Søndag 19 juni 2016: Jesus spiser i hjemmet til en fariseer og kommer med harde ord og konfronterer dem i deres overfladiske religøsitet.