Image

Lukas 11:14-26 – Jesus driver ut en stum ånd (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="3936" post_id="3936"]

Søndag 8. mai 2016: Lukas forteller om en gang Jesu drev ut en stum ånd. Han blir beskyldt for å gjøre det ved beelsebul. Han svarer med det kjente utsagnet om at et rike som er i strid med seg selv vil gå til grunne og kommer med en slags profeti om verket han skal gjøre på Golgata. Videre forteller han den spesielle beretningen om ånden som forlot et menneske og kom tilbake med 7 onde ånder, verre en seg selv. Vi snakker om viktigheten av å fylles opp med Guds Ånd, når vi blir satt fri fra ondskapens krefter.