Image

Lukas 10:25-37 – Den barmhjertige Samaritan (Jøran Oseland)

[podlove-episode-web-player publisher="3915" post_id="3915"]

Søndag 20. mars: Jesus forteller om den barmhjertige Samaritan, og løfter ham opp som et forbilde for oss. Hvem er vår neste? Hvordan kan vi følge dette eksempelet?