Image

De minste og svake har uendelig verdi for Gud – Lukas 17:1-4 (Jøran Oseland)

[podlove-episode-web-player publisher="4278" post_id="4278"]

Søndag 12. mars 2017: En utfordrende tekst med både harde advarsler om å føre mennesker til fall og en sterk formaning om å være nådefull og å tilgi. Guds kjærlghet til de minste og svake er så stor at dommen er hard mot dem som fører dem til fall.