Image

Kjenner du skriftene? Kjenner du Guds makt? – Lukas 20:27-40 (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="4405" post_id="4405"]

Søndag 7. januar 2018. Dag Noreid taler ut fra Lukas 20:27-40 der Jesus er i konfrontasjon med Saddukeerne. Han sier at de farer vill fordi de ikke kjenner skriftene eller Guds makt. Saddukeerne er kanskje ganske like oss moderne religøse mennesker. De hadde en grunnleggende skepsis til det overnaturlige og det de ikke kunne forklare.