Image

Jesus i møte med den blinde mannen og Sakkeus – Lukas 18:35-19:10 (Per Terje Svela)

[podlove-episode-web-player publisher="4328" post_id="4328"]

Søndag 30. juli:

I denne søndagens tekst underviser Per Terje Svela om hvordan Jesus møtte den bline mannen (omtalt som Bartimeus hos Markus) og Sakkeus. Hvordan Jesus ble ledet av Gud ved Den Hellige Ånd. Vi blir utfordret atil å følge Jesu eksempel. Hvordan kan vi bli med på det Gud gjør: Skjønne hva han vil, være villige og våge å gå inn i det han har lagt klar for oss.