Image

Jesu gjenkomst – Lukas 21:25-28 (Kjell A. Nielsen)

[podlove-episode-web-player publisher="4226" post_id="4226"]

Søndag 13. november 2016: Kjell Arvid Nielsen taler om Jesu gjenkomst ut fra teksten i Lukas 21:25-28