Image

Hva kan vi lære av uærlige forvaltere? – Lukas 16:1-13 (Jon T. Salte)

[podlove-episode-web-player publisher="4262" post_id="4262"]

Søndag 5. februar 2017: Dette er teksten der Jesus snakker til disiplene om forvalterskap. Han forteller lignelsen om den uærlige forvalteren som fikk ros av sin herre fordi han handlet klokt. Hvordan kan vi være vise og bruke pengene på en måte som tjener Guds Rike?