Image

Himmel og jord skal forsvinne før en prikk i loven faller bort! – Lukas 16:14-18 (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="4264" post_id="4264"]

Søndag 19. februar 2017: Denne teksten begynner med at fariseerne er provosert over det Jesus fortalte sine disipler om Gud og Mammon fordi de var pengekjære. Jesus konfronterer deres hykleri og deres manglende respekt for loven og Guds ord. Han snakker også om skilsmisse og gjengifte. Men alt har en overordnet hovedhensikt. En vanskelig tekst der vi omtaler mye omdiskuterte spørsmål om lovens gyldighet idag, skilsmisse og gjengifte.