Image

Gud er nådig og barmhjertig! (May Anette Tallini)

[podlove-episode-web-player publisher="4407" post_id="4407"]

Søndag 26. november 2017. Pastor i Adventkirken May Anette Tallini tar oss med inn i beretningen om Jona og viser at gjennom det gamle testamentets bøker ser vi at Gud er nådig og barmhjertig!