Image

Gi keiseren hva keiserens er. Gi Gud hva Guds er. – Lukas 20:20-26 (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="4337" post_id="4337"]

Søndag 1. oktober 2017

Jesus blir på nytt forsøkt fanget i ord av øversteprestene og fariseerne. Uvenner har forent seg i kampen mot Jesus. Han får spørsmål om det er greit å betale skatt til keiseren og situasjonen ved å spørre hvem som har sitt navn og bildet på en denar. Deretter sier han at de skal gi keiseren det som tilhører keiseren og Gud det som tilhører Gud. Vi blir utfordret på å være gode borgere av både våre jordiske riker og Guds Rike.