Image

Erkjennelse, bestemmelse og bekjennelse – Lukas 15:11-32 (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="4260" post_id="4260"]

Søndag 8. januar 2017: Vi leser den kjente fortellingen om sønnen som krevde sin del av arven og forlot hjemmet og sløste alt bort i et vilt liv. Vi ser på stegene på veien hjem til Guds nåde: erkjennelse, bestemmelse og bekjennelse. (opptaket ble startet litt sent, så vi kommer inn i talen etter tekstlesning og litt inne i hovedpunkt en om erkjennelse).