Image

Bærer du ikke korset, er du ingen disippel – Lukas 14:25-35 (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="4224" post_id="4224"]

Søndag 27. november 2016: Her vender Jesus seg til folkeskarene som følger ham og kommer med en av de meste radikale undervisningene om hva det vil si å være en disippel. Han forteller at vi må sette ham høyere enn de vi har kjær, at vi må ta opp vårt kors og at vi må oppgi alt vi eier. Hele tre ganger gjentar han at dersom vi ikke er villige til dette, så kan vi ikke være hans disipler. Han avslutter med å fortelle at salt uten kraft er verdiløst. Er vi hengitte disipler? Er vi salt med kraft?