Image

Autoritet: betrodd, misbrukt og dømt! – Lukas 20:1-19 (Dag E. Noreid)

[podlove-episode-web-player publisher="4334" post_id="4334"]

Søndag 24. septermber 2017

Jesus blir utfordret på sin autoritet av de eldste i Israel, de skriftlærde og prestene. Han målbinder dem og forteller lignelsen om vingården og forpakterne for å sette lys på Israels og dets lederes misbruk av den autoritet de har blitt betrodd. Han peker på at de forkaster, utøver vold mot og tar livet av profetene Gud sender dem. Han peker også på at de vil ta livet av ham snart. Vi utfordres på å forvalte den autoritet og det oppdrag vi har fått samvittighetsfullt og å ha Jesus som vår Herre, vår høyeste autoritet.