Image

Trinnstudie – Oppstart torsdag 16. februar 2017

Bli med på trinnstudie fra 16. februar 2017 kl 19:30

Celebrate Recovery sin hovedbok og trinnstudieheftene. 
Disse kan du kjøpe hos oss på Celebrate Recovery Sandnes, eller du kan bestille dem på 
 
 www.celebraterecovery.no

Celebrate Recovery er et fellesskap som jobber for å bli fri fra sår, avhengighet og uvaner.

Utenom fellesskapet er vårt primære praktiske redskap trinnstudiet. Dette bygger på 12 trinnsprogrammet og
bibelske prinsipper fra Jesu undervisning i bergprekenen i Matteusevangeliet.

Programmet består av 8 prinsipper som sammenfaller med de 12 trinnene som er kjent fra blant annet AA. Disse kan brukes på alle områder av livet der en trenger en endring fra destruktive mønster.

Veien til frihet kan vi forenklet dele det opp i fire deler:
Gi opp! Vi innrømmer at vi ikke klarer å bli fri i egen kraft og må overgi oss til en høyere makt. I Celebrate Recovery er dette definert som Jesus Kristus.
Rydd opp! Vi lager et regnskap over livet på godt og vondt.
Gjør opp! Vi er villige til og gjør vårt beste for å gjøre opp med dem vi har såret og tilgi de som har såret oss.
Voks opp! Vi søker å vokse i vår gjenopprettelse. Vi lever en dag om gangen i den friheten vi har fått og søker som et resultat av dette å hjelpe andre.

Hva har ført til at vi sliter? Hvordan skal vi komme oss videre i livet? Hvordan komme ut av selmedlidelse og bli ferdig med fortidens sår, smerter eller dysfunksjonell adferd? I trinnstudiet jobber vi oss systematisk gjennom de 8 prinsipper og de 12 trinn gjennom 4 deltakerhefter. Til sammen er det 25 leksjoner. Leksjonene undervises på Celebrate Recovery torsdagen før vi går gjennom tilsvarende leksjon i studieheftet.

Det gjøres i grupper som ledes av en som har erfaring med 12 trinns programmet og som har gjennomført trinnstudiet selv. Vi erfarer at vi gjennom denne granskingen av egne liv, får et ærligere og mere korrekt syn på egen livssituasjon og at man får en unik mulighet til å gjøre noen grep som kan endre livet på en positiv måte.Dette er en grundig gjennomgang av våre liv.

Dersom du ønsker mere innformasjon om trinnstudiet ta kontakt med oss.

Kontaktinfo
Leder:      Frode Kvilhaug
Telefon:   482 61 361

Epost: sandnes@baptist.no

Besøksadresse:
Baptistkirken
Sletteveien 4
4328 Sandnes