Image

Hvem kan ha nytte av CR?

Alle som kan kjenne seg igjen på Jesu ord om å ha ”tungt å bære” og alle som kjenner på maktesløshet i forhold til seg selv eller andre kan benytte CR.

Celebrate Recovery er også et sted å bygge fellesskap sammen mennesker som ikke tar seg selv så høytidelig og våger ærlighet om livet.

1/3 av dem som deltar i Celebrate Recovery i USA, oppgir rusproblem som det de er maktesløs overfor. Øvrige deltakere benytter sammenkomstene til å ta opp sår fra urettferdighet, eller andre former for avhengighet eller bindinger som påvirker livet negativt.

Må du være en kristen for å delta på CR?
Du må ikke være kristen eller ha sterk tro for å delta på CR møter eller studier. Det holder at du ønsker om å teste ut om det finnes hjelp i programmet. CR kan benyttes på tvers av trossamfunn/menighetstilhørighet

Er det noen andre som driver med CR i Norge?
Celebrate Recovery som program ble tatt til Norge av en gruppe kristne ved Iveland Bedehus. Ut fra teamet som ble dannet der, er det nå etablert grupperinger av CR i Aust-Agder, Rogaland og Hedmark.

Hvordan kan jeg få vite mer om CR?
Du kan lese og høre om Celebrate Recovery på flere websider:
Celebrate Recovery Norge: www.celebraterecovery.no
Celebrate Recovery USA: www.celebraterecovery.com
Celebrate Recovery Storbritannia: www.celebraterecovery.co.uk
Om CR på WIKIPEDIA: www.wikipedia.org/wiki/Celebrate_Recovery

Kontaktperson for CR Teamet i Sandnes er Dag Eivind Noreid, tlf 406 22 406

Hvem kan komme på CR? Er det for noen bestemt aldersgruppe? 
CR møter er åpne for alle. Gruppedeltakelse: fra ungdomskolealder