Image

Hva skjer på CR?

 Hva kan jeg vente meg om jeg tropper opp på en CR – kveld i Sandnes?

 

 

 

 

 

 

 

Kl 19:30 Mat og sosialt 
Dørene åpnes og det serveres et måltid, dette er en uformell tid med fokus på det sosiale. Dette er et frivillig tilbud i forkant fellessamlingen.

Kl 20:00 Fellessamling
Celebrate Recovery opplegget begynner med en fellessamling som varer ca. 1 time, og inneholder sang, opplesning, vitnesbyrd og eller undervisning.

Undervisningen tar opp emner som bl.a.: benektelse, maktesløshet, sunn fornuft, velge å snu, handling, moral/etikk, sponsor(fadder), det indre inventaret og om håp.

Etter fellessamling (ca kl  20:45): Åpne delegrupper
Etter møtet er det frivillig om en vil være med i delegruppe. De som er der for første gang tilbys å delta i en gruppe for nye deltakere, for å bli forklart hva dette går ut på. Gruppene er fordelt på kjønn.

Etter delepruppene (ca kl 21:30): CR kafé
Etter fellessamling og delegruppene tilbys kaffe/te og kaffemat.

Er CR et kurs du må binde seg til å komme på x antall ganger? 
Til å begynne med tilbyr vi samlinger hver torsdag. Du trenger ikke møte hver gang, men vi oppfordrer til å komme jevnlig dersom du ønsker støtte i en periode eller savner fellesskap.

Planen er å starte med 12-trinnstudier som går over 25 uker fra høsten 2013. Det vil da være noe du melder seg på særskilt.

Det er inndeling i grupper? Forventes det at alle skal prate da? 
Det etableres grupper inndelt etter kjønn, i grupper på 6-8 personer. Gruppen har en leder som styrer deletid og påser at retningslinjer forgruppesamtalene holdes.

Retningslinjene for åpne delegrupper er:
1.    Hold det du deler fokusert på dine egne tanker, følelser og handlinger. Begrens praten til 3-5 minutter, og unngå inngående beskrivelser.
2.    Samtaler skal ikke forekomme. Med det menes når 2 personer engasjerer seg i en dialog under møtet. Alle skal kunne prate uten å bli forstyrret.
3.    Vi er her for å støtte hverandre, ikke for å ”fikse”/ordne på hverandre.
4.    Anonymitet og taushetsplikt er absolutte krav
5.    Fornærmende språk har ingen plass i en kristen gjenopprettelsesgruppe.

Koster det noe å være med på CR?
Det koster ikke noe å delta i møtene og heller ikke i delegrupper.
Det blir tatt opp kollekt i møtene og folk gir det de ønsker.
De som ønsker mat (kl 19:30) og kaffebevertning betaler kr 50,-
Har en har dårlig med penger – betaler en etter evne!