Image

Celebrate Recovery


Hva er Celebrate Recovery?

CR_vendepunkt_logo_web

Celebrate Recovery (CR) er et kristent gjenopprettelsesprogram basert 8 prinsipper fra Jesu bergpreken i Matteus Evangeliet.

CR ble utviklet i Saddleback Church i USA, der Rick Warren er pastor (forfatter av blant annet “Målrettet menighet” og “Målrettet liv”).

Det bygger også på 12-trinnsmodellen som opprinnelig kom fra Oxfordbevegelsen. Både 12-trinnsmodeller i sin alminnelighet og CR kan vise til gode resultater når det kommer til å hjelpe mennesker ut av ulike vanskeligheter de sliter med. 12-trinn brukes som metode for ulike selvhjelpsgrupper, av disse er nok AA (Anonyme Alkoholikere) den mest kjente.

Den største forskjellen fra de fleste 12-trinnsgruppene, er at CR forholder seg til Jesus som den eneste sanne og høyere makt, til hjelp i vår maktesløshet.

CR bygger på Bibelens budskap om å bli frelst av nåde. Det er et fellesskap og et program for å la Gud fjerne det som tynger oss, den uønskede baggasjen vi bærer på, og sliter med å legge fra oss. Våger vi å ransake oss selv og ta i mot tilgivelse fra Gud og gi tilgivelse til andre, kan det i livet vårt vokse frem en frihet og fred som vi ikke trodde var mulig. Målet med CR er at du skal få glede i livet og sunne grenser når du omgåsvenner, familie, jobb og samfunn.

Celebrate Recovery kan benyttes til gjenopprettelse for uvaner, sår og bindinger/avhengighet:

Uvaner som:
Timevis med surfing på internett. Trøstespising. Banning eller misbruk av andre ord. Arbeidsnarkomani, overforbruk, shoppingsyke. Latskap. Inaktivitet. Kroppslig forfall. Uærlighet og nødløgner. Sladder.

Sår etter:
Samlivsbrudd, avvisning, mobbing, baktalelse, frykt, overgrep, dramatiske hendelser.

Usunne bindinger til/avhengighet av:
Foreldre eller andre mennesker, bitterhet, sorg, misbruk, tobakk, alkohol, narkotiske stoffer, piller, spising, porno, spill.

Hvor lenge varer en CR – kveld? 

En CR kveld kan vare fra kl 19:30 til ca 22:30, tiden er fordelt slik:
19.30-20.00  Sosialt samvær m/mat
20.00-20.45  CR møte
20.45-21.30  Smågrupper (manns- og kvinnegrupper)
21.30-22.30  CR Café