Image

Archive for Pastorens hjørne

Sliter du? Det gjør jeg og!


Min påstand er følgende: Alle har noe de sliter med!

Jeg for min del må konstant jobbe med mine utfordringer. Jeg har kanskje ikke de mest synlige og åpenbare problemene. Livet mitt ligger ikke i ruiner. Det er heller ikke sånn at jeg ikke klarer å fungere i hverdagen fordi mine problemer tar fullstendig styringen.

Likefullt erkjenner jeg at det er en del områder av livet mitt som fungerer såpass dårlig at det hemmer meg. Det skaper problemer i forhold til min egen hverdag, menneskene rundt meg, jobben min, mitt Gudsliv og min frimodighet.

Jeg tror at dersom vi våger å stoppe opp og gjør en ærlig evaluering så vil vi innse (og forhåpentligvis innrømme) dette enkle faktum: på ett eller flere områder er det sår, uvaner eller avhengighet som hemmer oss og lager krøll i våre liv.

For min del handler dette blant annet om et lavt selvbilde, som igjen skaper frustrasjon, sinne og isolasjon. Resultatet at jeg har en tendens til å velge dårlige metoder for å flykte fra realiteten og undertrykke de ubehagelige følelsene.

Derfor takker jeg Gud for Celebrate Recovery (heretter forkortet til CR). Her har jeg et fellesskap som ikke handler om å prestere, som ikke handler om å fremstå som fullkommen. Det er et fellesskap der vi møter hverandre sånn som vi faktisk er, ikke sånn som vi ønsker at vi skulle være. Her kan du møte mennesker som er åpne med hva de sliter med.

Det beste med CR er at det stopper ikke med erkjennelsen av at jeg sliter, CR programmet peker på en vei til frihet! Det handler om å la Gud få slippe til med sin nåde inn i alle livets utfordringer. Her kommer vi sammen i erkjennelsen av at vi alle har noe vi sliter med, vi deler dette med hverandre og tar imot og feirer Guds gjenopprettende nåde. Vi erfarer at Gud tar våre byrder, og dette deler vi også dette med hverandre.

Er du lei av å bære din byrde alene?

Er du trøtt av å prøve å undertrykke de ubehagelige følelsene?

Er du lei av å bære en maske og spille skuespill?

Da har vi i Baptistirken et tilbud til deg hver torsdag kl 19:30 og som du sikkert har skjønt heter det Celebrate Recovery. Her møter vi livet sånn som det er, og vi søker den kraften som kan gjøre en forskjell i alle menneskers liv; Guds fantastiske nåde. Bli med oss i fellesskapet og vandringen sammen med oss til frihet.

Her kan du lese mer om Celebrate Recovery i Baptistkirken på Hana

Jesu oppstandelse, din største ressurs!

Jesu oppstandelse, din største ressurs!

Ressurser
Vi er alle opptatt av ressurser. Har vi det vi trenger? Vi er opptatt av dette både som individer og fellesskap. Har jeg nok penger og god nok helse? Har vi som samfunn nok ressurser til å dekke vår og fremtidige generasjoners behov? Vi omtaler av og til enkeltpersoner som ressurspersoner eller som ressurssterke eller svake. Det som skjedde i påsken, Jesu død og oppstandelse, representerer den største ressurs som noen gang er gitt  oss, både som individer og samfunn.

Paulus andre brev til korinterne 5:19
For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.

Forsoning
Menneskets historie er full av konflikt og krig. Det kan være vansker i de nære relasjoner eller store konflikter mellom grupper eller nasjoner. Gud forsonte hele verden med seg selv når han ble et menneske og døde i vårt sted.

Evangeliet handler om forsoning og fred. Mennesket blitt forsonet med Gud, men det stopper ikke der. Evangeliet har også forsonende kraft i dag. Det er en ressurs som kan føre både individer og folkegrupper sammen.

Paulus brev til romerne 8:11
Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Seier over karakterfeil
Vi har alle sider i vår person som vi ikke er stolte av, karakterfeil, svakheter, uvaner. Det kan være adferd som har blitt utløst av opplevelser i vår fortid som vi ikke har fått bearbeidet på en god måte. Disse problemene skader oss selv og de kan også skade våre relasjoner og vår omgang med våre medmennesker.

Påskens budskap er at vi er korsfestet med Kristus. Han tok vår synd, våre sår, våre nederlag og gjorde opp med dem en gang for alle. Bibelen forteller at den samme kraften som reiste Jesus opp fra graven, Den Hellige Ånd, bor i oss. Ånden er en ressurs som vil veilede oss til å erkjenne våre karakterfeil og vil gi oss kraften til å bryte disse negative mønstrene i våre liv. Vi kan få seier over våre karakterfeil og det vil bli til velsignelse for oss, vår familie og våre medmennesker.

Omfavn oppstandelseskraften
Gud tvinger oss ikke, det eneste som kan overvinne Guds verk i mitt liv er min vilje (eller min motvilje). Min jobb er å ta imot det Gud gir i frelsen og la ham få gjøre sitt verk i meg og bringe nytt liv inn i mitt liv med alle mine feil og mangler.

Husk på påskens budskap, omfavn oppstandelseskraften og se at det skyter friske spirer av forandring i ditt liv.

Storfint besøk!

Jeg synes at  begrepet storfint besøk er litt morsomt og rart. En slår liksom bare sammen to positive ord stor og fint og lager ett ord av det, ordet kan vi ikke finne i ordlister, men begrepet storfint besøk brukes ofte. Vi bruker det helst når en får besøk av viktige og betydningsfulle personer. Eksempler kan være når en biskop besøker en lokalmenighet eller når kongelige besøker et lokalsamfunn.

Julen handler om at jorden får storfint besøk

Den kristne julen vi nettopp har vært gjennom, feirer vi for å minnes at Jesus kom til jorden. Ikke bare kom han som gjest for en liten stund, men han som var Gud ble født som et menneske og ble oppdratt av alminnelige mennesker. Foruten englene som viste seg for hyrdene på Betlehemsmarkene og stjernen som lyste på himmelen var det ikke mye pomp og prakt som akkompagnerte Herrens ankomst til Jorden. For de aller fleste var dette en hendelse som skjedde helt ubemerket, i motsetning til når kongelige kommer på besøk til et lokalsamfunn. Like fullt er det helt sikkert at Jorden denne første julenatt fikk storfint besøk.

Verdens mest betydningsfulle person

Dette lille barnet som ble født og lagt i en krybbe var ingen hvem som helst. I juleevangeliet leser vi det som englene sa til hyrdene som var ute på markene:

Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Det lille barnet var mest betydningsfulle mennesket som noen gang har blitt født og som noen gang har besøkt jorden. Når han ble voksen og fullførte sin gjerning ved å dø på et kors og stå opp fra de døde, ble han til frelse for hele folket, ja for hele verden. Han er den som gir mennesket tilgivelse, nåde og håp. Han er veien, sannheten og livet. Han er den som gir oss muligheten til frelse og fellesskap med Gud.

Tur/retur Himmelen

Det som kjennetegner et besøk er vel at det har et startpunkt og et endepunkt. Jesus ble født som et menneske og levde omtrent 33 år før han ble korsfestet. Etter at han hadde stått opp fra de døde reiste han tilbake til himmelen. Før han gjorde dette gav han et løfte til sine disipler; ”Jeg skal ikke etterlate dere farløse”. Selv om hans besøk som menneske hadde et endepunkt og han reiste til Himmelen kom det også en retur.

På pinsedag kom Den Hellige Ånd som i skriften også kalles Guds Ånd og Jesu Kristi Ånd. Disiplene fikk da ny kraft og frimodighet. Den Hellige Ånd er en permanent og fastboende gjest, som blir så lenge vi ønsker å ha ham der. Selv om vi minnes det storfine besøket som skjedde for nesten 2000 år siden, kan vi fortsatt få ha storfint besøk i dag. Den samme Ånd som disiplene fikk gir Gud til alle dem som velger å ta imot nåden og tilgivelsen i Jesus Kristus.

 

Dagen i dag er Guds mulighet for deg

Er du som meg, så hender det en gang i blant at du velger å utsette framfor å handle. Og det er for så vidt greit nok det. Det er mange gode grunner til å utsette. Vi som nordmenn, og som rogalendinger spesielt, er ikke bortskjemt med for mye godt sommervær. Så når sola først kommer synes jeg godt vi kan unne oss å nye disse minuttene i fulle drag.

I Paulus brev til korinterne, kapittel 2 og vers 6 skriver han:
”Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!”

Det finnes noen ting som det ikke er verdt å utsette
Guds nåde er ny og tilgjengelig hver dag og viktigst av alt i dag. Nå er frelsens dag, det er ikke vits i å utsette det, Gud er klar til å gi oss av sine uendelige nåde. Også vi som allerede tror på Jesus og har tatt imot frelsen, trenger å bli bevisst på at dagen i dag er Guds gave til oss.

Fortid og fremtid
Vi ønsker å være tjenere for Gud, vi ønsker å finne Guds vilje for oss og våre liv. Problemet er at vi ofte ender opp med å leve i fortidens minner eller strekke oss etter framtidens drømmer. Sannheten er at det vi har mest kontroll over er her og nå!

Vi skal ikke bruke all energi på å vente på at omstendighetene skal bli bedre, eller på noe stort og underfullt som Gud skal sende en gang i fremtiden. Nå er den rette tid! La oss bestemme oss for å gripe nåtiden og spør Gud; hva er din vilje for meg i dag? Bibelen forteller at Gud har skapt oss til gode gjerninger som han har gjort klar for oss.

Guds vilje i dag
Se etter Guds muligheter for deg i dag. Se etter hva Gud vil gi deg av nåde i dag, hva han vil sette deg fri fra i dag, og hva han vil at du skal gjøre for ham i dag. Den beste måten å leve i Guds vilje i morgen, er å gi inn i hans vilje i dag.

Dagen i dag er Guds mulighet for deg, ta imot den med åpne armer!

Guds løvetannbarn

Løvetannbarn er et sosialfaglig populærbegrep som brukes om barn og unge som klarer seg gjennom oppveksten på tross av nesten umulige oppvekstforhold med for eksempel rus, vold, omsorgssvikt og overgrep, Ikke alle fagfolk er enige om at det er sunt å snakke om disse enkeltpersonene som tilsynelatende klarer seg godt. For tanken om at en del klarer seg godt kan bli en hvilepute for oss som individer og samfunn.

Våren er på vei

Så hva har dette med påsken å gjøre? Påsken forbinder vi ofte med at våren er på vei. Vi kan se livskreftene i naturen, vi ser at trærne skyter friske skudd og at snøklokkene stikker hodet opp av bakken. Når våren kommer proklamerer hele naturen at Jesus i påsken overvant dødskreftene og gav oss evig liv.

En av de blomstene som fascinerer  meg er løvetannen. Den ser ut til å kunne vokse under alle forhold. Den finner veien mellom brostein og de minste sprekker i asfalt. Den er et fantastisk bilde på livskraftens potensiale. Det er nettopp fra dette fenomenet løvetannbarna har fått sitt navn, de blomstrer på tross av sine dårlige vekstvilkår.

 En evig Ånd

Dette kan også være et bilde på hva som skjer når et menneske tar imot frelsen. Når vi bekjenner troen på Jesus og tar imot Guds nåde, da flytter Guds Ånd inn i våre liv. Bibelen sier at Jesus hadde en evig Ånd, som til og med overvant døden. Det er den samme kraft som flytter inn i hver den som tror på Jesus.

Romerbrevet 8:11

Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, Den Hellige Ånd, bor i den som tror. Denne kraften gjør at vi får et evig liv sammen med Gud, men den utgjør en forskjell også her og nå. Vi får kraft til å møte og å takle livet sånn som det er. Et Guds barn har en evig og utømmelig kraftkilde som Gud selv har lagt ned i dem, Den Hellige Ånd. Denne kraftkilden vil gi oss håp, trøst og styrke når det stormer og livet oppleves som krevende. Det er en kilde av livskraft som kan få oss til å vokse og blomstre under alle forhold. Vi får være Guds løvetannbarn.

Ha en velsignet påskehøytid!

Nytt år! Samme muligheter!

Mange av oss lager store forsett for 2012. Vi skal trene mer, gå ned i vekt, yte mer på jobb, fokusere mer på familien eller andre store eller små forsett. Jeg hører liksom tonene fra Prøysens vise klinge i bakhodet; ”Du skal få en dag i mårå, som rein og ubrukt står. Med blanke ark og fargestifter tel.”

Om du er litt sånn som meg, så er det ikke alltid vi klare å følge opp disse forsettene. Det forekommer langt oftere at jeg ikke klarer det. Det nye året representerer egentlig ikke nye muligheter. Det handler om at vi nå har en blank kalender som gjør at vi kan nullstille oss og igjen fokusere på noen av de samme mulighetene som vi hadde i 2011.

Prosess er bedre enn skippertak!

Jeg jobber best på inspirasjon, og aller best under press. Dette er en stor utfordring for meg. Jeg vet at jeg ikke trenger å finne opp spenstige nye forsett, jeg har mange gamle som jeg kan børste støvet av og gå på med friskt mot. Jeg har de samme mulighetene som i 2011, kanskje jeg skal fokusere på å gjøre noe av det som jeg begynte på i 2011, enda bedre i 2012.

Jeg liker best å jobbe med ting som har en endelig dato og et endelig mål. Det er liksom ikke så spennende med de vante pågående prosessene som trenger å løftes opp og vedlikeholdes for å beholde sitt moment. Likefullt vet jeg at det er nok dette som er det viktigste. Skippertaket kan motivere oss for en kort tid, men det skaper ikke modning. Det er akkurat som med slankekurer, de er kjempemotiverende fordi du får umiddelbare og synlige resultater. På lang sikt er det vanligste resultatet at du får tilbake kiloene du mistet pluss et par bonuskilo når du går over i hverdagsrytmen igjen.

Prosess er bedre enn skippertak fordi den oftere tar tak i roten på problemet og jobber strategisk og langsiktig med endring. For å bruke slankebildet igjen; den beste slankekur er å få sunnere vaner. Så da er spørsmålet: Hvilke av dine muligheter og forsett skal du børste støvet av?

Gud er den samme i 2012 som han var i 2011.

  • Han elsker oss fortsatt og han ønsker like mye at vi skal leve enda tettere på ham og blir formet av Den Hellige Ånd, slik at vi bli mer lik Jesus.
  • Han ønsker like sterkt at de som ikke kjente Ham og Hans grenseløse kjærlighet skal få oppleve denne.
  • Han ønsker like sterkt av vi kristne skal få større omsorg og kjærlighet til hverandre.
  • Han ønsker like sterkt av vi skal fokusere på at barn og ungdom, i og utenfor våre menigheter, skal få bli disipler av ham.

Gud er konstant! Vi er underveis!

Gud forandrer seg ikke, han er evig. Vi er underveis og i forandring. Dette er samspill mellom oss selv, våre omgivelser og Guds verk i våre liv. Samtidig er du og jeg stort sett de samme i 2012 som vi var i 2011. Vi har mange av de samme bekymringer, utfordringer og lengsler, selv om vi beveger oss inn i et nytt år. Du har de samme mulighetene. Som menigheter har vi de samme mulighetene. Guds nåde er også den samme og det er den som gir oss muligheten til å forandre oss selv og våre fellesskap. Oppdraget vi som kristne har fått er det samme som for tidligere år :

 ”Gjør alle folkeslag (eller: alle slags folk) til disipler”.

Om du ennå ikke har opplevd å få oppleve og motta Guds nåde som gis gjennom troen på Jesus Kristus, så er dette det største og viktigste valget du kan ta i begynnelse av et nytt år. For alle oss om allerede har mottatt Guds nåde er utfordringen denne: Grip muligheten til å sette i gang gode prosesser både i eget liv og menighetsfellesskapet du er en del av. Mulighetene er de samme, Bibelen omtaler dette som ferdiglagte gjerninger, og Guds nåde er nok for å føre oss inn i og lede oss gjennom disse.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt og velsignet nytt år!

Dag Eivind

Jesus kommer!

Vi har akkurat gått inn i desember måned og mine to små jenter er ekstra utålmodige når de våkner om morgenen. Det er et spørsmål av brennende viktighet som må besvares fort: Hva er det i kalenderen i dag? De har fått med seg at vi venter på julen og vi prøver etter beste evne å forklare at det er mer enn kalenderluker og julegaver det handler om. Vi venter på Jesu fødsel.

En av kirkeårets tekster for tredje søndag i advent er følgende:

Jakobs brev 5:7-8

Vær da tålmodige, brødre, inntil Herren kommer! En bonde venter på jordens dyrebare grøde; han må ha tålmodighet til både høstregnet og vårregnet har falt. Så må også dere være tålmodige og ved godt mot, for Herrens komme er nær.

Verden ventet på en frelser

Jødene hadde også en forventning om at Messias skulle komme å sette dem fri fra deres politiske fangenskap. I det gamle testamentet er det mange profetier om Messias som det er ganske lett å forstå politisk. Det er kanskje ikke så rart at de færreste trodde at en gutt som ble født i en stall og en profet som døde på et kors kunne være Messias, frelserkongen.

Bibelen forteller også at en verden i mørke ventet på et himmelsk lys. Dette lyset som viste oss Guds person og hans kjærlighet, født i en enkel stall på Betlehems marker var Messias. Jesusbarnet var den frelseren som verden ventet på.

Kirken lever i en konstant adventstid

Det har gått snart to tusen år siden Jesus vandret på jorden. Vi feirer adventen og julehøytiden hvert år. Høytiden minner oss ikke bare på noe som skjedde en gang i fordums tid. Det er også en høytid der vi ser fremover. I Jakobs brev oppmuntres vi til å vente med tålmodighet. Jesus har sagt at han vil komme igjen. Jesus, Messias, det himmelske lyset vil igjen sette sine ben på vår jord.

Paulus og de første kristne gav klart uttrykk for at de forventet Jesu snare gjenkomst. En ting er sikkert. Vi er nærmere denne dagen enn det de var. Som bonden venter på den dyrebare grøde, kan vi lengte etter himmelen og den evighet som Jesus sikret oss når han døde for oss og stod opp igjen.

Derfor lever alle kristne, Kirken, i en konstant adventstid. Vi minnes hva Gud gjorde for oss når han sendte sin sønn og gav ham som en soning for all verdens synd og mørke. Vi kan glede oss over hans nåde og hans gaver hver eneste dag. Samtidig vet vi at den største gaven, det evige livet, ennå er i vente. Jesus kommer snart!

Ha en velsignet julehøytid!

Dag Eivind