Image

Disippelgjøring er ikke én del av oppdraget vårt! (Dag E. Noreid)

Gudstjeneste 24. mars 2019