Image

Nærvær: Del 3 – Nær hverandre – Sammen i Guds nærvær (Dag Noreid)

Gudstjeneste 3. februar 2019