Image

Nærvær: Del 1 – Det store bildet (Dag Noreid)

Gudstjeneste søndag 20. januar 2019