Image

Jesus overgitt til sinte syndere og dømt av religiøse ledere – Lukas 22:63-71 (Dag E. Noreid)

Gudstjeneste søndag 21. oktober 2018