Image

Sendebrevet til menigheten i Efesos – Kjell A. Nielsen (15 oktober 2017)

Tale fra Gudstjeneste 15. oktober 2017. Kjell Arvid taler ut fra Johannes Åpenbaring og sendebrevene, denne gang er det menigheten i Efesos som omtales.