Image

Jesu gjenkomst – Lukas 21:25-28 (Kjell A. Nielsen)

Søndag 13. november 2016: Kjell Arvid Nielsen taler om Jesu gjenkomst ut fra teksten i Lukas 21:25-28