Image

Lukas 11:37-12:3 – Ve ropene over fariseerne (Kjell A. Nielsen)

Søndag 19 juni 2016: Jesus spiser i hjemmet til en fariseer og kommer med harde ord og konfronterer dem i deres overfladiske religøsitet.