Image

Lukas 11:1-13 – Fader vår (Jøran Oseland)

Søndag 17. april 2016: Jøran underviser ut fra Lukas der disiplene spør Jesus om å lære dem å be slik Johannes lærte sine disipler å be. Han lærer dem da Fader vår.