Image

Lukas 10:25-37 – Den barmhjertige Samaritan (Jøran Oseland)

Søndag 20. mars: Jesus forteller om den barmhjertige Samaritan, og løfter ham opp som et forbilde for oss. Hvem er vår neste? Hvordan kan vi følge dette eksempelet?