Image

Lukas 9:1-9 – Jesus samler og sender ut de 12 apostlene (Dag Noreid)

Søndag 6. desember 2015: Jesus kaller sammen de 12 apostlene, gir dem makt og myndighet og sender dem ut. En spennende tekst som berører emner som; hvilken utrustning har Gud gitt oss? Er alle nådegavene og tegn og under for alle som tror også idag? Er vi klare til å gå når Jesus befaler?