Image

Solveig Bergsland – 11. oktober 2015

Solveig forkynner og forteller fra arbeidet som vi er med og støtter i Estland.

(opptaket ble startet noe sent pga. tekniske problemer)